Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest Huse | Boligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Projektinformation
Med færdiggørelsen af Etape 1 er der etableret en ejerforening for Bogense Marina Park.

Fællesudgifter til bygningsforsikring, græsslåning, udvendig vedligeholdelse m.v. betales gennem kontingent til Ejerforeningen.
 
Det opkrævede kontingent til fællesudgifter har i 2009 udgjort 732,50 kr. pr. kvartal for hustypen Lake på 47,5 m² og 1.110,50 kr. pr. kvartal for hustyperne Ocean og View på 94,5 m². 

Forbrug af varme og vand betales ligeledes til Ejerforeningen, og et mer- eller mindreforbrug reguleres når der efter kalenderårets udløb udarbejdes et forbrugsregnskab.
 
 

 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk