Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest HuseBoligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Frydkjær®  -  Helårshuse
Frydkjær® er navnet på Skare Bygs arkitekttegnede helårshus til den kvalitetsbevidste bygherre.

Her er plads til individuelle løsninger, selvom Frydkjær® Huset er bygget op efter en af de grundlæggende husmodeller. Frydkjær® har Danmarks største og bredeste helårshusprogram med i alt 9 forskellige husserier, som hver især har fra 4-8 forskellige husmodeller.

Huselementerne til et Frydkjær® Hus produceres på egen fabrik, hvor hele lukkede vægsider isat vinduer, døre, isolering, dampspærre, installations-væg for optimal tæthed etc. på én gang kører ud fra produktionen direkte til byggegrunden.

Et professionelt byggehold lukker råhuset på et minimum af timer, så intet fugt kan forstyrre byggeprocessen. Jo mere af huset vi bygger hjemmefra, jo bedre kvalitetssikring og bedre logistik og levering til tiden.

Frydkjær® er selvfølgelig bygget efter vores lavenergi-koncept. Alle Frydkjær® Huse leveres som standard i lavenergi-klasse 2. Lavenergi klasse 2 er gældende regler fra 2010 omkring tæthed og isolering. Nye skrappere krav som Lavenergi klasse 1-huse gældende fra 2015 er allerede integreret i Skare Byg-produktionen, og alle vores Frydkjær® husmodeller kan derfor også tilbydes som klasse 1-huse.     Klik på logoet for at besøge
 Frydkjærs® hjemmeside

Helårsbolig: En helårsbolig er et fritliggende hus med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Helårsbolig

 

En helårsbolig er et fritliggende hus med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie. Udtrykket er baseret på at grundstykket/parcellen er udstykket af en større ejendom, de fleste parcelhuskvarterer er oprettet ved udstykning af landbrugsejendomme, enkelte ligger dog på arealer der har haft anden anvendelse f.eks. industri, grusgrave m.v.

Principielt kan man kun være i Danmark halvt så længe, når man har helårsbolig, enten det er
ejerlejlighed, hus eller andelsbolig. Det samme gælder en lejet bolig, som er til rådighed hele
året, men man er jo ekstra nem at få øje på, når det er en registreret og tinglyst ejerbolig, hvor der
også skal betales ejendomsværdiskat i Danmark.
Reglerne for ophold, når man har en helårsbolig til rådighed, findes i Kildeskattelovens paragraf
7, stk. 1. Fremhævningen er min: ”For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig
at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1 (bopæl), først, når
han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på
grund af ferie eller lignende.”
Her har vi i princippet den omvendte tremåneders regel, fordi helt tilbage i 1972 udtalte
Skattedepartementet, at ”et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder
eller samlede ophold inden for et tidsrum af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for
kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.”
Altså, tre måneder uafbrudt eller 180 dage inden for et år, og ikke en dag mere! Bemærk, at der
ikke er tale om et kalenderår, men en hvilken som helst 12-måneders periode. Det nemmeste er
at tage et praktisk eksempel:
Ophold A: 15. december til og med 11. januar (28 dage).
Ophold B: 4. maj til 3. august (92 dage).
Ophold C: 15. oktober til 14. december (61 dage).
Her er vi nået op på i alt 181 dage, så det er for mange, også selv om der kun har været 164 dage
inden for det samme kalenderår. Bemærk i øvrigt, at ophold B på 92 dage i sig selv er lige på
grænsen til at overskride tre måneders-reglen. Ankomst- og afrejsedage (brudte dage) tæller med
som hele dage.
Erhvervet før fraflytning fra Danmark
Såfremt udlandsdanskeren er hjemmehørende i udlandet og har helårsbolig i Danmark afhænger
beskatningen til Danmark af den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er indgået med
tilflytningslandet.
Pas på bopælspligten
Vælger udlandsdanskeren løsningen med helårsbolig, skal han desuden være opmærksom på
bopælspligten. Som udgangspunkt har alle helårsboliger bopælspligt, hvis de tidligere har været
anvendt som helårsbolig. Deraf følger omvendt, at en nybygget helårsbolig er uden
bopælspligt. Men ofte pålægger de lokale byggemyndigheder alligevel denne bopælspligt
gennem byggetilladelsen eller gennem en lokalplan for området. Hvis der er bopælspligt, kan
man ikke opfylde denne uden at blive fuldt skattepligtig til Danmark. Her er altså automatisk en
konflikt, der kun kan løses ved, at de lokale myndigheder dispenserer fra bopælspligten. Og det
sker sjældnere og sjældnere, specielt i større byer.
 

 

Helårsbolig
... Helårsbolig ... Skarebyg

Sommerhuse
Mange sommerhuse bliver udlejet det meste af tiden, eksempelvis via online booking, men nogle anvender selv sommerhuset som weekendbolig.

Byggefirma
Et byggefirma kan tilbyde arkitekttegnede huse samt tilbyde et bredt program inden for masseproducerede typehuse.

Typehus Kolding
Et typehus Kolding kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som ku

Lavnergihus
Et lavenergihus har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Design typehus
– Den nye husserie, design typehus, er samtidig en udfordring til kommunerne, som ofte tager udgangspunkt i det kendte typehus, når der laves lokalplaner og gives byggetilladelser.

Design typehuse
Mange byggefirmaer designer en serie af eksklusive design typehuse, der omtænker typehuset og skaber nye rammer for familieliv i hus med have.

Lavenergibolig
En lavenergibolig har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Energibesparende hus
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få et energibesparende hus. Det vil være relativt enkelt at spare omkring en tredjedel af den energi der går ti

Feriehusprojekter
Markedet for feriehusprojekter har ændret sig meget de senere år. Der er opbrud i de vante forestillinger om, at fritidshuse udelukkende er et afslapningssted for primært lidt ældre mennesker eller folk, der ønsker at komme væk fra bylivet om sommeren.

Lavenergihuse
Lavenergihuse er boliger der er bygget så udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug er reduceret mest muligt.

Typehuse
Typehuse kan defineres som huse, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som kun opføres en

Energisparende huse
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få energibesparende huse.

Lavenergiboliger
Lavenergiboliger og fritagelse for tilslutningspligt. Det øgede fokus på boligers energiforbrug har også medført, at det pr. 1. januar 2006 også blev indført, at man kan blive fritaget for tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg når man

Individuelle typehuse
Typehuse omtales også som arkitekttegnede huse eller individuelle typehuse. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.

Husbyggeri
Hvis du går og barsler med ideen om husbyggeri, skulle du måske tage og overveje at købe et typehus. Her er nemlig mange penge at spare, hvis du kan finde et hus der passer netop til dine ønsker.


 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk